1. Przeciągnij i upuść niebieską kulkę na ikonę
strony startowej na pasku przeglądarki2. Potwierdź wybór, klikając